Ethnobotanica Slovenica

» Drevo se na drevo naslanja, človek na človeka.«
(slovenski pregovor)