Seminar za etnobotaniko

Od leta 2017 se v Slovenskem etnografskem muzeju odvija prvi slovenski seminar za etnobotaniko z naslovom Človek in rastlina. Namen seminarja je dvigniti zanimanje za to pri nas še neuveljavljeno znanstveno disciplino. Z interdisciplinarno zasedbo strokovnjakov (tudi iz tujine) želi spodbuditi in približati zanimanje za etnobotaniko širši javnosti ter tako spodbuditi nove raziskave, dejavnosti, projekte in medstrokovna sodelovanja, ki so usmerjana v zbiranje, raziskovanje, predstavljanje, predvsem pa razumevanje in ohranitev znanja o rastlinstvu za sodobne namene. Cilj seminarja je torej uveljavljanje etnobotanike kot interdisciplinarne vede v slovenskem prostoru, ugotavljanje starih, tradicionalnih znanj o rastlinstvu ter njihovo sodobno vrednotenje in raba za današnji čas.

Področje ljudskega znanja o rastlinskem svetu predstavlja zelo dinamičen splet različnih kulturnih dejavnikov, vsesplošna prepletenost rastlinskega sveta pa se kaže na vseh področjih kulture – materialni, družbeni in duhovni. Poleg tega sodobni raziskovalci postavljajo stara znanja o rastlinstvu v nove kontekste: ekologija in agrarni sistemi, biotska raznovrstnost, trajnostni razvoj in prihodnost človeštva. Bogata etnobotanična dediščina spodbuja obujanje starih in uvajanje novih, ustvarjalnih načinov uporabe rastlin, še zlasti v povezavi z naravnim zdravilstvom, zdravo prehrano in sodobnim nabiralništvom, ekološkim kmetijstvom, arhitekturo in krajinskim oblikovanjem ter turizmom. In ker je etnobotanika pri nas še razmeroma mlada in neuveljavljena disciplina, jo obsežno delo še čaka …

Program 2017: Tradicionalna medicina in zeliščarstvo

Povzetki predavanj 2017

Program 2018: Kulturne rastline so dediščina človeštva!

Povzetki predavanj 2018

Program 2019: Gozdovi in ljudje – dediščina za prihodnost

Povzetki predavanj 2019

Program 2020: Zel in plevel – od ljudske do znanstvene rabe

Povzetki predavanj 2020

Program 2021: Nabiralništvo – med nagonom in kulturo

Povzetki predavanj 2021